Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hup

:

Home
 

 Content Editor

 

ĐỔI MẬT KHẨU 


Lưu ý: Mật khẩu mới không trùng nhiều ký tự mật khẩu cũ, không chứa tên tài khoản, tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số hoặc ký tự đặc biệt. 
(Current Username: Nhập tên tài khoản ví dụ: cntt, không phải tên hòm mail).